Tarieven voor onder meer periodieke tandartscontroles

Tarieven

Wat rekenen wij voor een behandeling bij de tandarts?

 

Consultatie en diagnostiek
Code    ­
Prestatie Tarief
C11Periodieke controle20,44
C13Probleemgericht consult20,44
C22Schriftelijke medische annamnese20,44
C28Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan   ­
96,81
C29*Studiemodellen t.b.v. behandelplan26,89
C65Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak53,79
C80Mondzorg aan huis16,14
C84Voorbereiding behandeling onder algehele narcose43,03
C85Weekendbehandeling20,44
C86Avondbehandeling20,44
C87Nachtbehandeling20,44
Maken en/of beoordelen foto's
Code    ­
Prestatie Tarief
X10Kleine röntgenfoto15,06
X21Kaakoverzichtsfoto64,54
X22Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandloze kaak     ­
64,54
X24Schedelfoto29,04
X25Maken meerdimensionale kaakfoto129,09
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto53,79
Preventieve Mondzorg
Code    ­
Prestatie Tarief
M01Preventieve voorlichting en/of instructie per 5 min   ­12,06
M02Consult voor evaluatie van preventie per 5 min12,06
M03Gebitsreiniging per 5 min12,06
M05Beslijpen en/of fluorideren melkelment24,2
M32Eenvoudig bacteriologisch onderzoek16,14
M10Fluoridebehandeling, methode I26,89
M20Fluoridebehandeling, methode II21,51
M61*Mondbeschermer24,2
Verdoving
Code    ­
Prestatie Tarief
A15Oppervlakte verdoving6,99
A10Geleidings- en/of infiltratie verdoving    ­13,45
A20Behandeling onder algehele narcose ­  kostprijs
Verdoving door middel van een roesje
Code    ­
Prestatie Tarief
B10Introductie roesje (uitleg lachgassedatie)    ­26,89
B11Toediening roesje (lachgassedatie)26,89
B12Overheadkosten roesje (lachgassedatie)34,57
Vullingen
Code    ­
Prestatie Tarief
V93Drievlaksvulling composiet69,39
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje11,10
V60Indirecte pulpa-overkapping16,81
V70*Parapulpaire stift11,10
V80*Wortelkanaalstift19,43
V85*Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element8,33
V81eenvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer34,42
V82Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer48,29
V83Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer59,40
V84meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer78,83
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal66,61
V91Eenvlaksvulling composiet44,41
V92Tweevlaksvulling composiet58,29
V30Fissuurlak eerste element24,98
V35Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting13,88
V40Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament    ­5,55

 

Wortelkanaalbehandelingen
Code    ­
Prestatie Tarief
E01Wortelkanaalbehandeling consult21,29
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult39,23
E03Consult na tandheelkundig ongeval30,82
E60Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel44,83
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten    ­46,81
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal100,86
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen145,69
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen190,52
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen235,35
E85Elektronische lengtebepaling14,01
E19Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting16,81
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement44,83
E51Verwijderen van kroon of brug33,62
E52Moeilijke wortelkanaalopening28,02
E53Verwijderen van wortelstift39,23
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal28,02
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal28,02
E56Voortgezette behandeling met iatrogene schade39,23
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie28,02
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting78,45
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke zitting50,43
E63*Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA)42,03
E64Afsluiting van open wortelpunt44,83
E77Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal56,04
E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal28,02
E90Inwendig bleken, eerste zitting44,83
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting16,81
E97*Uitwendig bleken per kaak70,40
E98Materiaal voor thuisblekenKostprijs
E40Directe pulpa-overkapping28,02
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval11,21
E43*Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval22,41
E44Verwijderen spalk5,60
E45Aanbrengen rubberdam11,21
E31Snij-/ hoektand112,07
E32Premolaar156,90
E33Molaar201,73
E34*Aanbrengen retrogarde vulling22,41
E36*Het trekken van een element met re-implantatie78,45
E37Kijkoperatie67,24
E86Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling75,65
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling56,04
Kronen en bruggen
Code    ­
Prestatie Tarief
R08*Eenvlaks composiet inlay67,24
R09*Tweevlaks composiet inlay128,88
R10*Drievlaks composiet inlay168,11
R11*Eenvlaksinlay100,86
R12*Tweevlaksinlay156,90
R13*Drievlaksinlay224,14
R14Toeslag voor aangegoten pin, per pin28,02
R24*Kroon246,56
R28*Endokroon, indirect vervaardigd67,24
R29Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening56,04
R31Opbouw plastisch materiaal33,62
R32*Gegoten opbouw, indirecte methode56,04
R33*Gegoten opbouw, directe methode112,07
R40*Eerste brugtussendeel168,11
R45*Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel84,05
R46*Brugverankering, per anker56,04
R49Toeslag voor brug op vijf of meer pijlerelementen140,09
R50*Metalen fixatiekap met afdruk28,02
R55*Gipsslot met extra afdruk28,02
R60*Plakbrug zonder preparatie112,07
R61*Plakbrug met preparatie168,11
R65Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel39,23
R66Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee22,41
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker61,64
R71*Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond    ­61,64
R72Vernieuwen schildje van plastisch materiaal33,62
R73Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje22,41
R74Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties22,41
R75Opnieuw vastzetten plakbrug56,04
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon28,02
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element28,02
R78*Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie67,24
R79*Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie107,98
R80*Temporaire, eerste voorziening27,00
R85*Temporaire, volgende voorziening10,80
R90*Gedeeltelijk voltooid werk­    ***

*** Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren

Kaakgewrichtsbehandelingen
Code    ­
Prestatie Tarief
G01Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)140,09
G02Spieractiviteitsmeting en registratie89,66
G03Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling61,64
G61Instructie spieroefeningen56,04
G62*Occlusale spalk151,30
G63*Repositiespalk224,14
G64Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties28,02
G65*Indirect planmatig inslijpen308,20
G66Biofeedbacktherapie50,43
G67Behandeling triggerpoint61,64
G33*Aanbrengen front/hoektandgeleiding56,04
G69*Opbeetplaat61,64
G10Niet standaard beetregistratie84,05
G11Scharnierasbepaling84,05
G12Centrale relatiebepaling78,45
G13Protrale/laterale bepalingen56,04
G14Instellen volledige instelbare articulator, pantograaf en registratie    ­504,32
G15Voor het behouden van beethoogte28,02
G16Therapeutische positiebepaling28,02
G20Beetregistratie intra-oraal56,04
G71*Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)280,18
G72Controlebezoek MRA28,02
G73*Reparatie MRA met afdruk44,83
Chirurgische ingreep (inclusief anesthesie)
Code    ­
Prestatie Tarief
H11Trekken tand of kies42,03
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant31,38
H21Kosten hechtmateriaal5,93
H26Hechten weke delen61,64
H50Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling    ­56,04
H55Terugzette/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling16,81
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap67,24
Kunstgebitten
Code    ­
Prestatie Tarief
P60Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit33,62
P65Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit28,02
P17Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur56,04
P10*Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen84,05
P15*Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen168,11
P16Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars61,64
P18Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars16,81
P34*Frame kunstgebit, 1-4 elementen229,75
P35*Frame kunstgebit, 5-13 elementen313,80
P31*Wortelkap met stift140,09
P32Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls84,05
P33Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling56,04
P40Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element    ­14,01
P45*Noodkunstgebit112,07
P21*Volledig kunstgebit bovenkaak168,11
P25*Volledig kunstgebit onderkaak224,14
P30*Volledig kunstgebit boven- en onderkaak364,23
P36Individuele afdruk zonder randopbouw28,02
P14Individuele afdruk met randopbouw61,64
P37Frontopstelling in aparte zitting33,62
P27Reoccluderen56,04
P28Naregistratie en remounten56,04
P38Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur61,64
P39Toeslag voor bepaling neutrale zone84,05
P41Toeslag voor relinen van alginaatafdruk28,02
P42Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling28,02
P43Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen33,62
P29Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit44,83
P06Tissue conditioning volledig kunstgebit39,23
P01*Opvullen volledige kunstgebit, indirect zonder randopbouw39,23
P02*Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw84,05
P03*Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw56,04
P04*Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw84,05
P70*Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage156,90
P07*Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk16,81
P08*Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk44,83
P56Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit39,23
P51*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw39,23
P52*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw84,05
P53*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw56,04
P54*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw84,05
P57*Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk16,81
P58*Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk44,83
P78*Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk44,83
P79*Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk44,83
Tandvleesbehandelingen
Code    ­
Prestatie Tarief
T11Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus148,49
T12Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus162,50
T21Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element30,26
T22Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element22,41
T31Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling86,86
T32Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling    ­100,86
T33Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling44,83
T51Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts78,45
T52Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist58,84
T53Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts113,19
T54Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhgiënist85,17
T55Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts150,74
T56Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist113,19
T60Evaluatie-onderzoek met pocketstatus148,49
T61Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus162,50
T89Directe post-operatieve zorg, kort56,04
T90Directe post-operatieve zorg, uitgebreid150,74
T91Pocketregistratie33,62
T92Parodontiumregistratie67,24
T93Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling39,23
T94Behandeling tandvleesabces75,65
T57Toepassing lokaal medicament60,52
T95*(Draad)Spalk22,41

 

Implantaten
Code    ­
Prestatie Tarief
J01initieel onderzoek implantologie72,85
J02Verlengd onderzoek implantologie112,07
J03Proefopstelling151,30
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan50,43
J08Aanbrengen botvervangers in extractiewond22,41
J09Ophoging bodem bijholte eerste kaakhelft268,97
J10Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting168,11
J11Prepareren donorplaats151,30
J12Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft162,50
J13Kaakverbreding en/f verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting78,45
J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik ­ kostprijs
J06Vrijleggen foramen mentale33,62
J15Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft95,26
J16Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft95,26
J17aanvullende ophoging bodem bijholte145,69
J18Ophoging bodem bijholte orthograad67,24
J19Toeslag esthetische zone72,85
J20Plaatsen eerste implantaat, per kaak218,54
J21Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond78,45
J22Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond128,88
J23Plaatsing eerste Healing Abutment (wondheler)84,05
J24Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond28,02
J25Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond50,43
J26Moeizaam verwijderen implantaat184,92
J27Vervangen implantaat218,54
J30Bindweefseltransplantaat, eerste117,68
J31Volgend bindweefseltransplantaat56,04
J32Verwijderen gefactureerd abutment/occlusale schroef128,88
J40*Twee magneten/drukknoppen173,71
J41*Elke volgende magneet, drukknop39,23
J42*Staaf tussen twee implantaten229,75
J43*Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak72,85
J44*Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon28,02
J50*Boven- en onder klikgebit577,17
J51*Onder-klikgebit375,44
J52*Boven-klikgebit375,44
J53*Omvorming klikgebit112,07
J54*Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten145,69
J55*Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten168,15
J56*Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten196,13
J57Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten95,26
J58Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten123,28
J59Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten    ­151,30
J60Specifiek consult nazorg implantologie61,64
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie100,86
J70*Opvullen zonder staafdemontage156,90
J71*Opvullen met staafdemontage op twee implantaten196,13
J72*Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten224,14
J73*Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten252,16
J74*Reparatie zonde staafdemontage61,64
J75*Reparatie met staafdemontage op twee implantaten117,68
J76*Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten145,69
J77*Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten173,71
J97Overheadkosten implantaten201,91
J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie114,27
Orthodontie
Code     ­
Prestatie Tarief
F121AEerste consult21,29
F122AVervolg consult21,29
F123AControlebezoek12,91
F124ASecond opinion100,86
F125AMaken gebitsmodellen27,78
F126ABeoordelen gebitsmodellen57,02
F151AIntra-orale röntgenfoto (3x4 cm)15,69
F152AOcclusale opbeet röntgenfoto15,69
F153AExtra-orale röntgenfoto (13x18 cm)14,18
F154Aröntgenfoto d.m.v. hand/pols-foto's17,38
F155AVervaardiging orthopantomogram27,74
F156ABeoordeling orthopantogram16,26
F157AVervaardiging laterale schedelröntgenfoto17,38
F158ABeoordeling laterale schedelröntgenfoto48,51
F159AVervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto17,38
F160ABeoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto48,51
F161AMeerdimensionale kaakfoto134,49
F162ABeoordelen meerdimensionale kaakfoto56,04
F411A*Plaatsen beugel categorie 1106,53
F421A*Plaatsen beugel categorie 2111,42
F431A*Plaatsen beugel categorie 3128,49
F441A*Plaatsen beugel categorie 4136,89
F451A*Plaatsen beugel categorie 5389,01
F461A*Plaatsen beugel categorie 6527,59
F471A*Plaatsen beugel categorie 7511,25
F481A*Plaatsen beugel categorie 8342,20
F491A*Plaatsen beugel categorie 9410,81
F492AVerwijderen beugel categorie 5,6,8,9 per kaak88,73
F511ABeugelconsult per maand categorie 126,97
F512ABeugelconsult per maand categorie 226,97
F513ABeugelconsult per maand categorie 326,97
F514ABeugelconsult per maand categorie 426,97
F515ABeugelconsult per maand categorie 530,82
F516ABeugelconsult per maand categorie 638,53
F517ABeugelconsult per maand categorie 738,53
F518ABeugelconsult per maand categorie 846,23
F519ABeugelconsult per maand categorie 957,79
F521ABeugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand (categorie 1 t/m 9)26,97
F531ANacontrole beugel categorie 1 t/m 426,97
F532ANacontrole beugel categorie 5, 7, 830,82
F533ANacontrole beugel 6, 938,53
F611A*Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur    ­113,27
F612APlaatsen intermaxilaire correctieveren Kostprijs
F716A*Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur25,22
F721ATrekken tand of kies42,03
F722ATrekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant31,38
F723A*Plaatsen micro-implantaat (voor beugel)76,32
F724APreventieve voorlichting en/of instructie12,56
F811A*Reparatie of vervanging van beugel26,78
F812A*Herstel of vervanging van retentie-apparatuur35,29
F813A*Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak35,29
Uurtarieven
Code    ­
Prestatie Tarief
U10Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten (uur)    ­150,74
U20Second opinion verricht door de Stichting TIP183,60
U05Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten12.56
Abonnementen
Code    ­ Prestatie   Tarief
Z60 Abonnement categorie F per maand          ­ 6,16
Z50 Abonnement categorie E per maand 22,41
Z40 Abonnement categorie D per maand 18,49
Z30 Abonnement categorie C per maand 15,13
Z20 Abonnement categorie B per maand 11,21
Z10 Abonnement categorie A per maand 7,28
 

Indien u de complete lijst van codes en tarieven wilt inzien, klikt u hieronder op het PDF symbool.

Betalingen

Na iedere behandeling krijgt u van ons aan de balie direct een nota mee. De rekening is opgebouwd uit verschillende verrichtingen die tijdens de behandeling hebben plaats gevonden. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een code daar waar een tarief aan is vast gekoppeld, dit tarief is vast gesteld door overheid.

Betalingsvoorwaarden

 

Voor vragen omtrent nota’s en betalingen kunt u telefonisch contact met ons opnemen op telefoonnummer:
(033) 479 30 11
en vraag dan naar mw. Born.
Ook kunt u een email sturen naar:
info@tandartsencentrum.nl